Realizácie

Realizáciu telekomunikačnej stavby zabezpečujeme v rozsahu:

 • stavebná časť
 • montáž oceľových konštrukcií
 • napojenie stavby na elektrickú sieť – VN prípojka, trafostanica, NN prípojka
 • elektroinštalácia stavby
 • montáž klimatizácie, EZS, EPS
 • technologická montáž
 • revízia elektrického zariadenia a uzemnenia

Realizáciu líniovej stavby zabezpečujeme v rozsahu:

 • vytýčenie podzemných sieti
 • výkopové práce
 • riadené a neriadené pretláčanie
 • pokládka HDPE chráničiek a mikrotrubičkových systémov
 • zaťahovanie a zafukovanie optických káblov do chráničiek a mikrotrubičiek
 • zváranie vlákien optických káblov
 • meranie vlastností optickej trasy
 

SPOLUPRACUJEME