Projekcia

Projektovú činnosť zabezpečujeme v troch stupňoch:

  • Projektová dokumentácia pre územné konanie – Zjednodušený projekt stavby
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Realizačný projekt stavby
  • Projekt skutočného vyhotovenia

Projektovú dokumentáciu poskytujeme v rozsahu:

  • Stavebná časť
  • Technológia
  • Elektroinštalácia
  • NN prípojka
  • Bleskozvodová inštalácia
  • Oceľové konštrukcie
  • Statika stavieb
 

SPOLUPRACUJEME