O spoločnosti

Spoločnosť CASSTEL s.r.o. Košice, bola založená v r.1993. Od svojho vzniku sa zaoberá výstavbou a servisom  telekomunikačnej infraštruktúry  a subdodávkami pre rôzne spoločnosti v rozsahu:

  • Návrh a výstavba telekomunikačných základňových staníc, rádiových spojov, líniových stavieb
  • Inžinierska činnosť, projektovanie
  • Montáž a údržba leteckých pozemných zariadení
  • Inštalácia leteckých svetelných systémov
  • Montáž určených meradiel

Realizáciu stavieb vykonávame na celom území Východného Slovenska. Podľa požiadaviek objednávateľa zabezpečujeme inštaláciu aj na Strednom a Západnom Slovensku. Telekomunikačné zariadenia sme inštalovali na objektoch rôzneho typu ako: obytné domy, silá, veža vodojemu, výrobné haly, administratívne budovy, obchodné centrá, kostoly a stožiare. Medzi ďalšie aktivity spoločnosti patrí taktiež výstavba pevných optických sietí a dátových rozvodov v objektoch.

Naši pracovníci sú vyškolení na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky, disponujú odbornou spôsobilosťou elektrotechnikov §22 alebo §23, zváračskými preukazmi a samozrejmosťou je pravidelné školenie BOZP.

V spoločnosti je zavedený Systém riadenia kvality STN EN ISO 9001:2016.

 

SPOLUPRACUJEME